ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ – ΠΡΟΣΦΥΓΗ για την επιχειρούμενη φίμωση των παρατάξεων της μειοψηφίας από τον Δήμαρχο Γλυφάδας

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ – ΠΡΟΣΦΥΓΗ

Προς τον Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής

κ. Σπυρίδωνα Κοκκινάκη

των

  • Στυλιανού Θεοδοσόπουλου επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης «Η Γλυφάδα  Γυρίζει Σελίδα»
  • Αναστάσιου Ταστάνη επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης «Ανατροπή στη Γλυφάδα»
  • Γεράσιμου Φιλόπουλου, επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης «Δυνατή Γλυφάδα – Νέα Αρχή»
  • Αλεξίου Στεφανίδη, επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση»

ΘΕΜΑΤΑ: 1) Παράνομος αποκλεισμός των Δημοτικών Παρατάξεων της μειοψηφίας, από τις συνεδριάσεις της Οικονομικής Επιτροπής, κατά παράβαση της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του νόμου 4623/2019.

2) Προσφυγή για την διερεύνηση της νόμιμης υπόστασης των με αρ.  50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78 και 79 / 2021, αποφάσεων της Ο. Ε., δεδομένου ότι ελήφθησαν στις 4η/ 03-02-2021, 5η/ 10-02-2021 και 6η/ 17-02-2021 συνεδριάσεις της, από τις οποίες αποκλειστήκαμε παράνομα, με συνέπεια την ουσιαστική «φίμωσή μας», αφού μας αφαιρέθηκε η δυνατότητα να καταθέσουμε τις απόψεις και προτάσεις μας, οπότε θα ήταν πιθανή και η διαμόρφωση διαφορετικού αποτελέσματος για τις παραπάνω αποφάσεις, κατά τις σχετικές ψηφοφορίες.

3) Άσκηση Πειθαρχικού Ελέγχου όσων αποφάσισαν, συνέβαλαν  και εν τέλει επέβαλαν τον παράνομο αποκλεισμό μας, από τις συνεδριάσεις της Οικονομικής Επιτροπή.

4) Διαβίβαση της παρούσας στην Εισαγγελία Αθηνών, σύμφωνα με το άρθρο 38  του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας (Νόμος 4620/2019), για την διερεύνηση της πιθανής τέλεσης αξιόποινων πράξεων, όσων αποφάσισαν, συνέβαλαν  και εν τέλει επέβαλαν τον παράνομο αποκλεισμό μας, από τις συνεδριάσεις της Οικονομικής Επιτροπής.

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Με το Νόμο 4623/2019 ρυθμίστηκαν θέματα αναφορικά με την εκλογή, την σύνθεση και την λειτουργία της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής των Δήμων.

Ειδικότερα προκειμένου όπως ειπώθηκε, να διασφαλιστεί η λεγόμενη κυβερνησιμότητα στους Δήμους, προβλέφτηκε και εξασφαλίστηκε η απόλυτη πλειοψηφία της παράταξης του Δημάρχου στη σύνθεση των εν λόγω επιτροπών, αφού εκτός από τα μέλη τους που εκλέγονται από το Δημοτικό Συμβούλιο, στη συνέχεια ο Δήμαρχος ορίζει επιπλέον στην κάθε επιτροπή, τρεις Αντιδημάρχους ως τακτικά μέλη.

Αυτή η νομοθετική ρύθμιση με την υπέρμετρη εκπροσώπηση της παράταξης του Δημάρχου, είχε ως αποτέλεσμα να μην συμμετέχουν στις επιτροπές όλες οι παρατάξεις της μειοψηφίας.

Προκειμένου λοιπόν να υπάρχει πλουραλισμός στις συνεδριάσεις των επιτροπών, στο ίδιο νόμο με την παράγραφο 3 του άρθρου 2, δόθηκε η δυνατότητα στις παρατάξεις της μειοψηφίας, που δεν εκπροσωπούνται στη σύνθεση των επιτροπών, να συμμετέχουν «παρίστανται» στις συνεδριάσεις τους με ένα μέλος τους, χωρίς όμως αυτό να έχει δικαίωμα ψήφου.

Συγκεκριμένα ορίστηκαν τα εξής: «Κατά τις συνεδριάσεις των επιτροπών δύναται να παρίσταται χωρίς δικαίωμα ψήφου ένας δημοτικός σύμβουλος από κάθε παράταξη που δεν εξέλεξε μέλος σε αυτές κατά το άρθρο 74.»

Είναι απόλυτα σαφές ότι ο νομοθέτης με αυτή τη ρύθμιση έδωσε στις παρατάξεις της μειοψηφίας, την δυνατότητα αλλά και το δικαίωμα, να συμμετέχουν στις συνεδριάσεις των επιτροπών καθώς και στην συζήτηση των θεμάτων με ένα μέλος τους, χωρίς όμως να έχουν το δικαίωμα να συμμετέχουν στις διεξαγόμενες ψηφοφορίες.

Εάν ο νομοθέτης με την εν λόγω ρύθμιση ήθελε οι Δημοτικοί Σύμβουλοι, να παρακολουθούν απλώς τις συνεδριάσεις, δεν είχε κανένα λόγο να συμπεριλάβει την εν λόγω ρύθμιση στην λειτουργία των επιτροπών, αφού ούτως ή άλλως οι συνεδριάσεις των επιτροπών, όπως ρητά προβλέπεται είναι δημόσιες, πράγμα που σημαίνει ότι μπορεί να παρευρίσκεται και να τις παρακολουθεί, ο οποιοσδήποτε πολίτης.

Συνεπώς αφού ο οποιοσδήποτε πολίτης μπορεί να παρακολουθεί τις δημόσιες συνεδριάσεις των επιτροπών, το ίδιο μπορεί να κάνει και ο κάθε Δημοτικός Σύμβουλος της μειοψηφίας.

Είναι αυτονόητο ότι ο νομοθέτης με την παραπάνω ρύθμιση, δίνει το δικαίωμα του λόγου αλλά όχι και της ψήφου, στους Δημοτικούς Συμβούλους που εκπροσωπούν τις Παρατάξεις τους, στις συνεδριάσεις των επιτροπών.

Είναι λοιπόν απολύτως σαφές ότι η ειδική νομοθετική ρύθμιση για να «δύναται να παρίσταται χωρίς δικαίωμα ψήφου ένας δημοτικός σύμβουλος από κάθε παράταξη που δεν εξέλεξε μέλος σε αυτές», έγινε για να διασφαλιστεί η ενεργός συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις και όχι η απλή παρακολούθησή τους ως απλοί σιωπηλοί θεατές, κάτι που ούτως ή άλλως, ήταν και είναι αναφαίρετο δικαίωμα του κάθε πολίτη.

ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Όπως είναι γνωστό εδώ και σχεδόν ένα χρόνο λόγω της πανδημίας τα συλλογικά όργανα των Δήμων συνεδριάζουν μέσω τηλεδιάσκεψης.

Επειδή είναι πασιφανές ότι αυτή η κατάσταση θα συνεχιστεί για πολύ ακόμη, τον περασμένο Δεκέμβριο ζητήσαμε από τον Δήμαρχο και τους αρμόδιους Αντιδημάρχους που προεδρεύουν στην Οικονομική Επιτροπή και στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, να αποστέλλουν το σχετικό link προκειμένου να συνδεόμαστε και να συμμετέχουμε στις δια τηλεδιάσκεψης συνεδριάσεις των επιτροπών, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στην παραπάνω αναφερόμενη παρ. 3 του αρ. 2 του νόμου 4623/2019, εννοείται χωρίς δικαίωμα ψήφου.

Στις 18-12-2020 η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου με το με αριθμό  πρωτοκ. 37370/ 18-12-2020 έγγραφο της στο οποίο επικαλείται την παρ. 3 του αρ. 2 του ν. 4623/2019, μας κάλεσε να ορίσουμε τους Δημοτικούς Συμβούλους των Παρατάξεών μας, στους οποίους θα αποστέλλονταν το σχετικό link για να συμμετέχουν στις συνεδριάσεις της Οικονομικής Επιτροπής (ΣΧΕΤ.1), πράγμα που πράξαμε.

Ενώ λοιπόν ορισμένοι από εμάς συμμετείχαμε σε επόμενες συνεδριάσεις της Οικονομικής Επιτροπής, αιφνιδίως ο Αντιδήμαρχος και Πρόεδρός της κ. Περικλής Δορκοφίκης, έδωσε εντολή στον αρμόδιο υπάλληλο κ. Π. Μάστορα να μη μας αποστέλλει το σχετικό link, καταργώντας ετσιθελικά και πραξικοπηματικά το νόμιμο δικαίωμά μας, για την συμμετοχή μας στις συνεδριάσεις της Οικονομικής Επιτροπής.

Στις 03-02-2021 αποστείλαμε στον Δήμο επιστολή μας,  με την οποία διαμαρτυρόμαστε, χωρίς να έχουμε λάβει οποιαδήποτε απάντηση. (ΣΧΕΤ. 2)

Κατά την συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που πραγματοποιήθηκε στις 03-02-2021 ο Αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου και τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Παναγιώτης Γιάχος, έθεσε το θέμα του αποκλεισμού μας από τη συνεδρίαση και ο Πρόεδρος της Ο. Ε. κ Δορκοφίκης απάντησε ότι τόσο αυτός, όσο και τα υπόλοιπα μέλη της πλειοψηφίας μετά από συνεννόηση με το Δήμαρχο αποφάσισαν να μη συμμετέχουμε στις συνεδριάσεις της, γιατί  η Ο.Ε. είναι όργανο ειδικού σκοπού και εμείς ….τους καθυστερούμε.

Επικαλούμαστε αυτούσιο, τον σχετικό διάλογο που έγινε στην εν λόγω συνεδρίαση, στις σελίδες 8 έως 14 των απομαγνητοφωνημένων πρακτικών της. (ΣΧΕΤ. 3)

Στην επόμενη 5η/ 10-02-2021 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής και πάλι μας απέκλεισαν, οπότε αποστείλαμε στον Δήμο και νέα επιστολή μας με την οποία διαμαρτυρόμαστε (ΣΧΕΤ. 4), χωρίς πάλι να έχουμε λάβουμε οποιαδήποτε απάντηση. 

Κατά την έναρξη της συνεδρίασης ο Αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου και τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κύριος Παναγιώτης Γιάχος, έθεσε εκ νέου το θέμα του αποκλεισμού μας από τη συνεδρίαση και ανέγνωσε την νέα επιστολή διαμαρτυρίας μας.

Ο παράνομος αποκλεισμός μας, από τις συνεδριάσεις της  Οικονομικής Επιτροπής συνεχίστηκε και στην πραγματοποιηθείσα  6η/ 17-02- 2021 συνεδρίαση της Ο.Ε., αφού και πάλι δεν μας αποστάλθηκε το απαραίτητο link για να συμμετέχουμε.

Κατά την 2η/2021 συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που διεξήχθη δια τηλεδιάσκεψης το απόγευμα της 17-02-2021, οι τέσσερις υπογράφοντες την παρούσα, θέσαμε με παρεμβάσεις μας το θέμα  που έχει προκύψει, με τον παράνομο αποκλεισμό μας από τις διεξαγόμενες δια τηλεδιάσκεψης συνεδριάσεις της Ο.Ε.

Δυστυχώς ο Δήμαρχος κ. Παπανικολάου επιβεβαίωσε τα όσα είχε πει ο Πρόεδρος της Ο. Ε. κ. Δορκοφίκης, ότι ο παράνομος αποκλεισμό μας είναι απόφαση της Δημοτικής Αρχής λέγοντας επί λέξει τα εξής: «…Είμαστε αποφασισμένοι και γι αυτό προχωρήσαμε σε αυτή την ενέργεια, γιατί όπως καταλαβαίνετε αυτή είναι απόφαση της Δημοτικής Αρχής, δεν είναι του Δορκοφίκη μόνο, προχωρήσαμε στην αρχική θέση η Ο.Ε. να λειτουργεί όπως  λειτουργούσε…»

Κύριε Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης,

επειδή από όσα αναφέρουμε παραπάνω, θεωρούμε ότι υπάρχει πρόβλημα νόμιμης υπόστασης των αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής, λόγω του αυθαίρετου αποκλεισμού μας από τις συνεδριάσεις της και συνεπακόλουθα της μη νόμιμης σύνθεσης αυτής, καθώς και έλλειψης δημοσιότητας των συνεδριάσεων, με πλήρη ευθύνη του Προέδρου, των μελών της πλειοψηφίας και του Δημάρχου, η οποία συνιστά το αδίκημα της σοβαρής παράβασης καθήκοντος, το οποίο άπτεται των αρμοδιοτήτων σας και ελέγχεται από σας, τόσο για την εφαρμογή της νομιμότητας, όσο και για την επιβολή των πειθαρχικών κυρώσεων.

Σας καλούμε εφαρμόζοντας τις σχετικές διατάξεις:

1) Να ενεργήσετε τα δέοντα προκειμένου να εφαρμοσθεί από την Διοίκηση του Δήμου Γλυφάδας ο νόμος (παρ. 3, αρ. 2 του ν. 4623/2019), προκειμένου να συμμετέχουμε στις συνεδριάσεις της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής απρόσκοπτα, όπως άλλωστε ορίζει κι ο νόμος, με ένα μέλος από την κάθε παράταξη, χωρίς βεβαίως το δικαίωμα της ψήφου. 

2) Να διερευνήσετε για τη νόμιμη υπόσταση των με αρ.  50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72,73, 74, 75, 76, 77, 78 και 79 / 2021, αποφάσεων της Ο. Ε., δεδομένου ότι ελήφθησαν στις 4η/ 03-02-2021, 5η/ 10-02-2021 και 6η/ 17-02-2021 συνεδριάσεις της, από τις οποίες αποκλειστήκαμε παράνομα, με συνέπεια την ουσιαστική «φίμωσή μας», αφού μας αφαιρέθηκε η δυνατότητα να καταθέσουμε τις απόψεις και προτάσεις μας, οπότε θα ήταν πιθανή και η διαμόρφωση διαφορετικού αποτελέσματος για τις παραπάνω αποφάσεις, κατά τις σχετικές ψηφοφορίες.

3) Να ασκήσετε πειθαρχικό έλεγχο κατά παντός υπευθύνου (Δημάρχου, Προέδρου και μελών της Οικονομικής Επιτροπής) για παράβαση καθήκοντος.

4) Να Διαβιβάσετε την παρούσα στην Εισαγγελία Αθηνών, σύμφωνα με το άρθρο 38  του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας (Νόμος 4620/2019), για την διερεύνηση της πιθανής τέλεσης αξιόποινων πράξεων, όσων αποφάσισαν, συνέβαλαν  και εν τέλει επέβαλαν τον παράνομο αποκλεισμό μας, από τις συνεδριάσεις της Οικονομικής Επιτροπής.

ΟΙ  ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΝΤΕΣ:

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ  ΘΕΟΔΟΣΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ  ΤΑΣΤΑΝΗΣ

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ  ΦΙΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΛΕΞΙΟΣ  ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ